Химиотерапия при раке шейки матки 4 стадии

Химиотерапия при раке шейки матки 4 стадии

Rahim ağzı kanseri

 • Rahim ağzı kanseri, adenokarsinom nedir?
 • Maternal adenokarsinom
 • Serviksin skuamöz hücreli karsinomu
 • Rahim sarkomu
 • Tümör ve rahim ağzı kanserinin belirtileri
 • Tümörleri tedavi etme yöntemleri, rahim ağzı kanseri
 • Tekrarlayan rahim veya rahim ağzı kanserini teşhis etmek için

Rahim ağzı kanseri, adenokarsinom nedir?

Serviksin kötü huylu tümörleri, rahim ağzını vajinaya bağlayan anormal hücrelerden kaynaklanır. Ana tipler: serviksin skuamöz hücreli karsinomu ve adenokarsinom. Çok nadiren rahim sarkomu oluşur. Adenokarsinom, rahmin en sık görülen kötü huylu tümörüdür

Çoğu durumda, servikal onkoloji, kadının vücudunun cinsel yolla bulaşan insan papilloma virüsü (HPV) ile enfeksiyonunun arka planında ortaya çıkar. HPV, sonunda kansere yol açabilen rahim ağzı hücrelerinde kanser öncesi değişikliklere neden olur. Rahim ağzı kanseri nispeten yavaş büyür.

Ancak erken tespit edilmezse, kanser hücreleri periton, karın boşluğunun iç kısmı, karaciğer, mesane veya akciğerler dahil olmak üzere diğer organ ve dokulara yayılabilir.

Maternal adenokarsinom

Rahim iç tabakasının kanseri dahil edildiğinde adenokarsinomdan bahsediyoruz. Derin doku katmanlarına doğru büyüdüğünde bile teşhis edilmesi zordur — erken aşamalarda nadiren semptomlar gösterir. Yüksek derecede diferansiye, orta ve zayıf diferansiye adenokarsinomu ayırt edin. Tedavi için hem tümörün cerrahi olarak çıkarılması hem de radyasyon tedavisi ve kemoterapi kullanılır.

Serviksin skuamöz hücreli karsinomu

Vajina ve serviksi kaplayan skuamöz epitel hücrelerinden kanser hücreleri oluşursa, serviksin skuamöz hücreli karsinomu (vakaların yaklaşık% 90’ında tespit edilir) veya uterusun skuamöz hücreli adenokarsinomu (vakaların yaklaşık% 10’unda tespit edilir) teşhis edilir. Neden birdenbire normal skuamöz hücreler kötü huylu hale gelir? Hastalığın nedenleri şöyle adlandırılabilir: insan papilloma virüsü, serviksin erozyonu ve polipleri, bir spiral kullanarak kontrasepsiyona bağlı iltihaplanma. Erken evrelerde, rahim ağzı ve uterus gövdesinin (1 ve 2) skuamöz hücreli karsinomu, üreme fonksiyonunu korurken tedaviye iyi yanıt verir.

Rahim sarkomu

Rahim kanserinin en agresif şekli. Tümörün hızlı büyümesi ile karakterizedir, ancak bu tip rahim ağzı kanserinin 1. ve 2. aşamalarında semptomların olmaması nedeniyle, zayıf bir şekilde teşhis edilir. Tedavi için değerli zaman boşa harcanır. En etkili tedavi rahim, komşu lenf düğümleri ve kan damarlarının yanı sıra eklerin cerrahi olarak çıkarılmasıdır.

Tümör ve rahim ağzı kanserinin belirtileri:

 • Vajinal kanama
 • Menstrüel düzensizlikler
 • Daha az karın ağrısı
 • İlişki sırasında ağrı
 • Genital sistemden olağandışı akıntı

Bu belirtilerden en az birine sahipseniz, bir doktora danışmalısınız çünkü bu, adenokarsinom gibi muhtemelen kötü huylu bir rahim tümörünün bir belirtisi olabilir.

Rahim sarkomunun semptomları , servikal tümörün hızlı büyümesidir (hızlı). Bir kadın, kural olarak, kanserin 3. aşamasında zaten sarkom semptomlarını fark eder: belirsiz bir doğanın uterus kanaması ve anemi, mesane ve bağırsakların sıkışması, küçük pelviste şiddetli ağrı, şiddetli yorgunluk (kendini iyi hissetmeme, halsizlik). Daha erken aşamalarda, uterus sarkomunun semptomları palpasyonda bir jinekolog tarafından tespit edilebilir — uterusun düz olmayan bir yüzeyi hissedilir (endometriyumun düzensiz kıvamı), basıldığında ağrı. Bu, düzenli jinekolojik muayenelere olan ihtiyacı bir kez daha teyit etmektedir.
Rahim ağzı kanserinin teşhisi ve muayenesi

Tümörleri tedavi etme yöntemleri, rahim ağzı kanseri

Rahim ağzı kanseri için tedavi seçimi yaygınlığa, yani kötü huylu tümörün evresine göre belirlenir. Rahim ağzı kanserinin 2. aşamasında ve 3. aşamada (metastazlar) tedavi rejimi zaten önemli ölçüde farklı olacaktır. Aşağıdaki yöntemler kullanılır:

 • Histerektomi : Bu, rahim ağzının ve rahmin kendisinin cerrahi olarak çıkarılmasını içerir. Çoğu zaman, böyle bir müdahale erken evre rahim ağzı kanserini tedavi etmek için kullanılır (1, 2). Bu radikal yöntem, rahim ve rahim ağzı kanserinin tekrarlamasını neredeyse garanti altına alır. 2. aşamada lenf düğümleri ve uzantıları da çıkarılabilir. Ancak histerektomiden sonra kadın bir daha asla hamile kalamaz. Vücut veya rahim ağzı kanserinin 3. aşamasında, tümör yaygınlaştığı ve rahim eksizyonu artık sonucu garanti etmediği için cerrahi tedavi artık etkili değildir, kanserin tekrarlaması mümkündür.
 • Rahim ağzı kanseri için kemoterapi . Çoğu durumda kemoterapi, adenokarsinom, rahim ağzının skuamöz hücreli karsinomu için genellikle radyasyon terapisi ile birlikte yardımcı bir tedavi olarak kullanılır. Kemoterapi, radyoterapinin sonuçlarını iyileştirebilir, uzak metastaz oluşumu da dahil olmak üzere uterus kanserinin tekrarlama olasılığını azaltabilir veya tümör ameliyatla çıkarılamazsa semptomları hafifletmek için kullanılır. Tipik olarak, kemoterapi uzun bir süre verilir ve tedaviden sonra dinlenme süreleri ile dönüşümlü olarak verilir.
 • Rahim kanseri için radyasyon tedavisi ( radyoterapi ): cerrahi tedavi yerine veya sonrasında gerçekleştirilir ve rahim ağzı kanserinin (adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom) en erken (evre 1) hariç tüm aşamaları (2, 3, 4) için en iyi tedavi olarak kabul edilir. Uterusun kötü huylu tümörlerini tedavi ederken, radyasyon kaynağının hastanın vücudunun dışında olduğu harici (harici) radyoterapi reçete edilir. Genellikle, radyoaktif bir kaynağın doğrudan tümörün içine veya yakınına yerleştirilmesini içeren brakiterapi ile birleştirilir. Kombine tedavi, rahim kanseri için harici radyasyon tedavisinin bağımsız olarak atanması ile mümkün olandan daha kısa bir zaman diliminde küçük bir patolojik alana önemli ölçüde daha yüksek dozda radyasyon vermeyi mümkün kılar.
Читайте также:  Энмг в череповце

Для диагностики рецидива рака матки или ее шейки:

 • гинекологическое исследование (ручное прощупывание на опухоль);
 • ренография с радиоизотопами (с контрастным веществом);
 • лимфография (рентген лимфотической системы с контрастным веществом);
 • артериография (ангиография — проверка сосудов с контрастным веществом);
 • экскреторная урография (рентген органов мочевыделительной системы с контрастным веществом);
 • КТ, ПЭТ-КТ;
 • УЗИ.

При обнаружении рецидива рака матки или ее шейки с распространенными метастазами лечение значительно усложняется и может сводиться лишь к паллиативному назначению (устранение болей и продление жизни).

Nüks vakalarının çoğu tedaviden sonraki ilk 3 yıl içinde tespit edildiğinden, önleyici düzenli izleme çok önemlidir. Tedaviden sonraki ilk yılda ayda bir gözlemlenmesi arzu edilir. Diğer yıllarda iki ayda bir. 3 yıl sonra — bir onkologun tavsiyesi üzerine.

Kanserin tespiti için serviks uteri tümörünü teşhis etmek için aşağıdaki yöntemler kullanılır:

 • Onkositoloji için serviksten bir smear (servikal Pap smear). Çalışma, rahim ağzından özel bir spatula ile hücrelerin toplanmasını içermektedir. Elde edilen numune, herhangi bir sapma için analiz edileceği laboratuvara gönderilir.
 • Kolposkopi : Muayene sırasında jinekoloğun rahim ağzını görmesine, herhangi bir değişikliği tespit etmesine ve gerekirse biyopsi yapmasına olanak sağlayan vajina içine yerleştirilen özel bir mikroskop kullanılır.

Rahim ağzı kanserinin (skuamöz hücre, adenokarsinom veya sarkom) tespit edilmesi üzerine, doktorun, ameliyat da dahil olmak üzere uterus tümörünün daha ileri tedavisine karar vermek için gerekli olan prevalansının kapsamını belirlemesi gerekir. Görüntüleme teknikleri genellikle rahim ağzı kanserinin prevalansını (metastazları) belirlemek için kullanılır. Bunlar aşağıdaki yöntemleri içerir:

 • Bilgisayarlı tomografi (CT): Bu, vücudun iç yapılarının birden fazla görüntüsünü veya resmini üretmek için özel bilgisayar programları ile birlikte özel X-ışını ekipmanının kullanılmasını içerir. Örneğin, göğüs BT’si genellikle rahim ağzı kanserinin akciğerlere metastazını saptamak için kullanılır.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): İç organların ayrıntılı görüntülerini elde etmek için güçlü bir manyetik alan, radyo frekansı darbeleri ve bilgisayar yazılımı kullanılır. Rahim kanserinin metastazları varsa, bunlar MRG’de açıkça görülebilir.
 • Akciğer Röntgeni : Akciğerlerin ve göğsün diğer organlarının düzlemsel görüntülerini sağlar.
 • Pozitron emisyon tomografisi ( PET ) radyoizotop tarama yöntemlerinden biridir. Çalışma sırasında, malign işlemin serviks ve diğer organlara verilen hasarın derecesini belirlemeyi mümkün kılan az miktarda radyoaktif malzeme kullanılır. Bazı durumlarda, çalışma, rahim kanseri ve diğer onkolojik hastalıklarda metastaz teşhisinin doğruluğunun artmasının bir sonucu olarak CT veya MRI ile birleştirilir. Yurtdışında PET / CT taraması yaptırma nedenleri.

Skuamöz hücre veya başka bir rahim ağzı kanseri bulunursa, doktorunuz ayrıca sistoskopi (mesanenin görsel muayenesi) veya sigmoidoskopi (kolonun uç kısımlarının görsel muayenesi) isteyebilir . Bu, bu organların kötü huylu bir süreçten zarar görmediğinden emin olmanızı sağlar. Sistoskopi, doktorun mesanenin içini incelemesine izin vermek için probun ucunda özel bir kamera kullanır. Sigmoidoskopi ile rektumun mukoza zarının durumunu değerlendirmek için benzer bir alet kullanılır.

Рецензент материала

Профессор Капранов С.А. — Доктор медицинских наук, дважды Лауреат Государственных Премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники, Лауреат Премии Ленинского Комсомола, автор более 350 научных работ по медицине, 7 монографий, и 10 патентов на изобретения по медицине, за 30 лет личного опыта провел более чем 10 000 различных эндоваскулярных операций

Рак шейки матки – это одна из самых распространённых разновидностей онкологии половых органов. Только регулярные проверки у гинеколога позволят своевременно выявить рак шейки матки на ранних стадиях развития. Настоятельно не рекомендуется пытаться самостоятельно бороться с заболеванием. Не тратьте драгоценное время, которое понадобится специалисту, чтобы разработать эффективную схему лечения рака шейки матки.

Нередко прибегают к назначению курсов химиотерапии, как к единственному методу лечения, либо применяя его в комплексе с другими видами терапии. Химиотерапия при осуществлении лечения рака матки – это не панацея, но она имеет должный уровень эффективности.

Основные виды химиотерапии

Проводя химиотерапию при раке шейки матки, специалисты разрабатывают курс приёма препаратов по индивидуальным показателям пациентки и параметрам обнаруженной патологии. При этом выделяют следующие типы химиотерапии:

 • неоадъювантная – предоперационный приём препаратов, направленный на уменьшение размеров опухоли и упрощения дальнейшего операционного вмешательства;
 • адъювантная – послеоперационная химиотерапия, необходимая для предупреждения процесса метастазирования и исключения рецидивов.

Можно не комбинировать химиотерапию при раке с оперативным вмешательством, а применять препараты следующим образом:

 • в комплексе с лучевой терапией;
 • как самостоятельный способ лечения (к химиотерапии в таком формате прибегают, если опухоль неоперабельная, либо имеются строгие противопоказания к хирургическому вмешательству).

На финальных стадиях (метастазирующая 4-я или аналогичные) развития онкологии прибегают к паллиативной химиотерапии, чтобы уменьшить размеры новообразования и облегчить состояние пациента, в частности, устранить болевой синдром (насколько это возможно).

Читайте также:  Брусника при пневмонии

Проведение химиотерапии рака на разных стадиях

При диагностировании неинвазивного рака матки, либо образования с глубиной прорастания, не превышающей 5 мм, химиотерапией не пользуются. Это излечимые формы опухолей на начальной стадии (их вырезают хирургически, а дополняет операцию лучевая терапия).

На 2-й стадии при выраженном росте образования и увеличении глубины прорастания химиотерапию назначают, если что-либо мешает провести операцию. Также адъювантную терапию используют, чтобы предотвратить послеоперационное развитие онкологии.

На стадии от 2B до 4А прибегают к химиолучевому сочетанию, постоянно видоизменяя набор препаратов в целях улучшения результатов.

Важно! Ключевым условием лечения химиотерапией при локализованном раке матки является беспрекословное соблюдение всех врачебных назначений и рекомендаций относительно режима жизни.

Возможные осложнения и противопоказания

Назначая химиотерапию при раке, каждый квалифицированный специалист предупредит вас о побочных эффектах, которые зачастую возникают при курсовом приёме токсичных препаратов. Последствия борьбы с раком шейки матки курсовой химиотерапией:

 • почечная недостаточность;
 • нарушение работы ЖКТ (потеря аппетита, истощение);
 • нарушение функции вкусовых рецепторов;
 • печеночная недостаточность;
 • осложнение процесса кроветворения;
 • отечность;
 • тахикардия и прочие сердечно-сосудистые недуги.

Наряду с побочными эффектами, которые могут ждать пациентку при химиотерапевтическом лечении рака шейки матки, стоит отметить противопоказания к проведению курсов приёма токсичных препаратов:

 • чувствительность к любым действующим веществам;
 • изначально присутствующие нарушения в работе печени или почек;
 • наличие хронических заболеваний;
 • вынашивание ребёнка.

Для пациенток, не удовлетворяющих какому-либо из условий, подбирается альтернативный метод борьбы с раком матки. Либо они ждут, пока применение химиотерапевтических препаратов не станет возможным.

Особенности процедуры

Как уже было сказано, химиотерапевтические препараты являются высокотоксичными, а потому негативно влияют как на злокачественные, так и на здоровые клетки человеческого организма. Клиентов, проходящих химиотерапию, квалифицированные специалисты поддерживают не только физически в рамках лечебного процесса, но и психологически.

 1. На подготовительном этапе пациентке назначается строгая диета, а также медикаментозные средства, которые помогают излечить сопутствующие заболевания или выступают в роли сопроводительной терапии.
 2. Восстановление после химиотерапевтического лечения против рака матки тоже требует приёма сопроводительных препаратов, а также средств, способствующих интоксикации, диетического питания, веществ, укрепляющих иммунитет и т.д. Между этапами приёма химиотерапевтических средств должен осуществляться строгий медицинский контроль.

Всё это вы можете получить, если обратитесь в Центр эндоваскулярной хирургии.

Преимущества работы с медцентром профессора Капранова

Квалифицированные специалисты нашего учреждения помогут провести химиотерапию при борьбе с раком шейки матки и другими разновидностями онкологических образований. Однако начаться общение с представителями нашего центра должно со всестороннего обследования и точной постановки диагноза. Обращение к нам гарантирует вам следующие преимущества:

 • общение исключительно с профессиональными врачами;
 • полное диагностическое изучение организма пациентки;
 • индивидуальное формирование лечебного плана, в том числе, режима приёма химиотерапевтических средств;
 • применение только высококачественных медикаментов от надежных международных поставщиков;
 • постоянный контроль со стороны врачей и медперсонала;
 • благоустроенные палаты и кабинеты, идеально подходящие для введения препаратов;
 • никаких очередей и задержек – получайте обслуживание своевременно;
 • сопроводительная терапия, назначаемая на основании имеющихся побочных эффектов.

Мы готовы создать оптимальные условия лечения для каждой женщины, борющейся с раком матки. Приходите в наш центр – не стоит ставить крест на своём здоровье!

Рак матки 4 степени — злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток слизистой оболочки шейки. 4 стадия рака шейки матки отличается вовлечением в окружающих анатомических структур с прорастанием стенок органов, метастазированием первичной опухоли. В России и развивающихся странах раковое поражение подобного рода находится на первом месте (среди женщин). Гистологические варианты злокачественной опухоли указанной локализации: плоскоклеточный рак (80% случаев), аденокарцинома (10%), низкодифференцированный тип (10%). На иные варианты приходится около 1%.

При должном внимании к собственному здоровью, рак матки 4 степени можно предотвратить: онкология подобного рода имеет выраженный предраковый период, обычно длительный, четко определенную этиологию (виновник развития ракового процесса — онкогенный штамм папилломавируса), диагностика проблем не представляет.

Классификация развитого злокачественного процесса

Рак шейки матки 4 стадии характеризуется двумя клиническими вариантами:

 • IVA или T4a. Опухоль значительных размеров, растет инфильтративно, захватывая окружающие анатомические структуры. Выход процесса за пределы малого таза не отмечается.
 • IVB, T4b. Образование любых размеров, имеет метастазы в органах и лимфатических узлах (отдаленных). Рак шейки матки 4 стадия с метастазами имеет наименее благоприятный прогноз, что объясняется становлением вторичных опухолевых образований.

Клиническая картина

Запущенное заболевание имеет выраженные проявления:

 • Болевой синдром интенсивного характера.
 • Дизурия. Нарушение процесса опорожнения мочевого пузыря.
 • Трудности дефекации.
 • Появление не связанных с менструальным циклом кровянистых выделений из половых путей (как в репродуктивном возрасте, так и в менопаузе).
 • Прозрачные водянистые выделения из половых путей, при развитии бактериального поражения — мутные с резким гнилостным запахом.
 • Возможно формирование свищей (вагинально-мочепузырных, вагинальных).
 • Отеки, локализованные с одной стороны.
 • При пальпации обнаруживаются измененные лимфатические узлы.

Болезнь может давать очаговую симптоматику в месте возникновения вторичного опухолевого очага. Образование метастазирует в легкие, печень, плевру, мозг.

Читайте также:  Как сбить температуру 39 у ребенка в домашних условиях отзывы

Диагностика и стадирование процесса

Разграничение рака шейки матки 4 стадии проводится несколькими способами. Наиболее распространенный — FIGO, на основе данных исследований (клинических данных). Для определения стадии развития болезни проводятся:

 • Гинекологический осмотр с помощью зеркал.
 • Физикальное исследование.
 • Выскабливание цервикального канала.
 • Осмотр половы ходов с помощью кольпоскопа.
 • Цистоскопия
 • Гистероскопия.
 • Урография.
 • Рентгенографическое исследование (оценке подлежат кости, грудная клетка).

В обязательном порядке показано морфологическое исследование предположительно измененных тканей.

«Программа-минимум» в деле диагностики рака матки 4 стадии включает в себя следующие исследования:

 • Опрос пациентки на предмет жалоб, сбор анамнеза.
 • Физикальное, гинекологическое исследование.
 • Диагностический осмотр половых ходов с помощью специального аппарата-кольпоскопа (кольпоскопия).
 • Взятие тканей для последующей морфологической оценки.
 • УЗИ.
 • Биохимию крови (перечень необходимых показателей определяется специалистом), общий анализ крови, анализ мочи, коагулограмму.
 • Электрокардиографию.
 • Рентгенографическое исследование органов грудной клетки.

Если необходимо более глубокое обследование показаны:

 • Магнитно-резонансная малого таза или КТ. Также оценке подлежит забрюшинное пространство. Диагностические мероприятия определяют глубину проникновения опухоли в ткани (инвазии). Магнитно-резонансная томография считается более чувствительным и точным методом (позволяет выявить распространенность процесса). Диагностика проводится с применением контрастного вещества.
 • Позитро-эмиссионная томография.

Лапароскопия также проводится в некоторых случаях.

На усмотрение ведущего пациентку специалиста могут быть назначены дополнительные методы диагностики:

 • Определение резус-фактора, группы крови.
 • Спирометрия (исследование функции внешнего дыхания).
 • Эхокардиография.
 • Определение специфических антител к ВИЧ, гепатиту.
 • Оценка кровотока в сосудах нижних конечностей.

Возможно хирургическое стадирование, исследованию подлежат образы удаленных тканей. При раке шейки матки 4 стадии, шейка матки изменена, потому дифференциальная диагностика не представляет проблем (чего не сказать о ранних этапах формирования образований).

Терапия

Раковая опухоль 4 стадии отличается значительной распространенностью, потому лечение радикальное. IVA стадия предполагает проведение тазовой экзентерации (тотального удаление органов малого таза). Особенно, если имеют место свищи.

Это калечащая процедура, которая продлевает жизнь пациентке. Противопоказанием для проведения лучевой и химиотерапии операция не является. Терапия комплексная. Назначаются препараты платины (цисплатин в дозировке 40 мг на м2), показана радикальная лучевая терапия (85-90 Гр., длительность — около 6-8 недель).

Если имеет место рак 4 стадия с метастазами, проводится систематическая химиотерапия препаратами соединений платины и радиотерапия по индивидуальному плану. Как правило, это паллиативное лечение. На избавление от болезни рассчитывать не приходится.

Эффективность терапевтических методов подтверждается МРТ/КТ-диагностикой на каждом этапе. Развитая онкология рассматриваемой локализации — комплексная проблема, решается она усилиями врачей разных специальностей: радиологов, онкологов, химиотерапевтов.

Прогноз запущенной онкологии

Каков прогноз и насколько велика продолжительность жизни при таком диагнозе? Ответы на эти вопросы определяются многими моментами. Основные прогностические факторы:

 • Присутствие или отсутствие вторичных очагов в регионарных лимфатических узлах, количество пораженных лимфатических узлов.
 • «Поведение» опухоли.
 • Степень дифференциации клеток образования (насколько они изменены в сравнении с нормальными).
 • Гистологический тип.
 • Размеры образования.
 • Степень инвазии (прорастания в окружающие ткани).
 • Присутствие или отсутствие отдаленных опухолевых очагов.

В любом случае, продолжительность жизни при раке шейки матки минимальна. Прогноз рака шейки матки 4 стадии с метастазами еще более неблагоприятный.

Медиана выживаемости составляет 3-7 месяцев (усредненный показатель длительности жизни пациенток с онкологическим диагнозом на развитой стадии). Максимально возможный срок — 2 года. Причины смерти: дальнейшее прогрессирование болезни, полиорганная недостаточность и т.д.

Профилактика онкологического процесса

Все меры профилактики можно подразделить на три группы.

Первичные мероприятия

Заключаются в вакцинации против штаммов вируса папилломы человека, имеющих высокий онкогенный потенциал. Торговые наименования вакцин: Церварикс и Гардасил. Поскольку этиология процесса хорошо известна, такое мероприятие существенно снизит риск развития опухоли в будущем. Препарат вводится внутримышечно, в плечо или бедро трехкратно. С интервалом 1.5-4 месяца (в зависимости от конкретного средства). Вакцинация переносится без осложнений в большинстве случаев. Опасаться вирусного поражения не стоит.

Вторичные мероприятия

Систематический скрининг. Проводится на бесплатной основе. Нужно регулярно обращаться к гинекологу для проведения ранней диагностики патологических состояний. «Поймать» болезнь при систематическом посещении врача можно на предраковой стадии. Оценка наличия или отсутствия цервикальной неоплазии проводится с помощью теста Папаниколау (или ПАП-мазка). Цитологический мазок позволяет выявить количество атипичных клеток в образце (классификация по Папаниколау включает 5 классов: от полного отсутствие измененных клеток, до их значительного количества). Интервал между исследованием — 5 лет.

Меры третичной профилактики

После уже проведенной противоопухолевой терапии. Назначаются препараты для восстановления иммунной системы (витаминные комплексы и антиоксиданты). Показан полноценный витаминизированный рацион с достаточным количеством белка, отказ от курения, употребления алкоголя. Также важно регулярно проходить осмотры у онколога и предписанные диагностические процедуры
Пропустить ранний этап развития опухоли сложно, если пациентка регулярно проходит профилактические осмотр у гинеколога. Важно следить за здоровьем и систематически посещать врача для ранней диагностики.

Предлагаем вашему вниманию видео.

Ссылка на основную публикацию
Хвоща полевого трава отзывы
Хвощ полевой — растение многолетнее. Оно зимует в виде корневища глубоко в почве. Ранней весной можно увидеть на полях, вдоль...
Фурацилин от цистита помогает
Фурацилин при цистите оказывает обеззараживающее воздействие, устраняет воспаление мочевого пузыря, вызванное патогенными бактериями. При лечении применяются разные формы выпуска этого...
Фуродонин
Действующее вещество: Содержание 3D-изображения Состав и форма выпуска Фармакологическое действие Показания препарата Фурадонин Противопоказания Побочные действия Способ применения и дозы...
Хгч 114 что значит
ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) или ХГ (хорионический гонадотропин) – особый гормон беременности. Уровень ХГЧ может быть завышен не только при...
Adblock detector